Komisje i Referaty

Komisje i Referaty

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

Przyznawanie odznak turystyki górskiej rozpoczęło się po pierwszych nominacjach przodownickich tj. od 1952 roku. Głównym koordynatorem tej akcji był śp. Jan Kalisz z Łańcuta, pracownik etatowy PTTK. 
Weryfikacja odznak odbywała się głównie na zakończenie rajdów i zlotów, które odbywały się w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. 
Przyznawano wówczas stopnie mała brązowa i mała srebrna, natomiast wyższe stopnie przyznawała Komisja Zarządu Głównego z siedzibą w Krakowie. W roku 1977 ustalono nową odznakę popularną, a od roku 1986 komisja nasza uzyskała również uprawnienia do przyznawania odznak małych złotych. Do 1989 roku średnio rocznie przyznawano ok 700 odznak. Po tym okresie w wyniku znacznego obniżenia stopy życiowej ludności jak również wprowadzenie nowego Regulaminu GOT i znaczna jego liberalizacja spowodowały spadek przyznawanych odznak do 260 sztuk. Obecnie sytuacja ta ustabilizowała się i średnio w roku weryfikujemy ich ok. 300 sztuk. Procentowy udział przyznania poszczególnych stopni odznak kształtuje się na poziomie: 

popularna - 55% 
mała brązowa - 30% 
mała srebrna - 10% 
mała złota - 5% 

Przyznawanie wyższych stopni, tj.wszystkie duże i "Za wytrwałość" ewidencjonuje KTG ZG w Krakowie. Na 111 Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT w kraju tutejsza komisja plasuje się przeważnie w pierwszej dziesiątce. Celem ułatwienia kontaktów z poszczególnymi referatami weryfikacyjnymi komisje pełnią cotygodniowe dyżury w siedzibie oddziału w środy od godz. 16.00-19.00. Od 1973 roku równocześnie z kadencją Komisji Zarządu Głównego powołany został referat weyfikacyjny GOT. Od tego okresu do chwili obecnej funkcję przewodniczącego pełni kolega Antoni Hadała, zastępcą jest kolega Zygmunt Solarski, a sekretarzem kol. Łukasz Kuczmarz, natomiast członkami są kol. Michał Organ, Tomasz Dziurawiec, Witold Haspel. Na terenie województwa podkarpackiego największą popularnością cieszą się wędrówki górskie. W rzeszowskim oddziale PTTK można zweryfikować także odznaki innych dyscyplin turystyki, a są to:

- Odznaki Turystyki Pieszej 
- Imprez na Orienację
- Kolarskiej Odznaki Turystycznej 
- Turystycznej Odznaki Kajakowej 
- Górskiej Odzanki Narciarskiej 
- Nizinnej Odznaki Narciarskiej 
- Regionalnej Odznaki Karajoznawczej Woj. Rzeszowskiego 
- Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 
- Odznaki "Turysta Przyrodnik" 
- Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej 
- 7-mio Milowych Butów 
- Znam Okolice Rzeszowa

-Szlakiem Światowego Dziedzictwa UNESCO

-Odznaka Krajoznawcza Polski
Po zweryfikowaniu przyznane odznaki można nabyć w tutejszym Oddziale. 

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

Stanisław Polański - Przewodniczący

Zygmunt Solarski - Wiceprzewodniczący

Antoni Hadała - Sekretarz

Witold Haspel - Członek

Łukasz Kuczmarz - Członek

Przemysław Misiąg - Członek

Andrzej Wesół - Członek

Renata Biega - Członek

Daniel Loegler - Członek

Michał Organ - Członek