Dołącz do PTTK

Jak dołączyć do PTTK w Rzeszowie?

Informacja dot. kontynuacji opłacania składek członkowskich PTTK za rok 2023 r.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

Dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku po raz pierwszy. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2023 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK. Po 31.12.2023 dla osób kontynuujących przynależność do PTTK składka będzie wynosić kwotę ustaloną przez Zarząd Główny PTTK na rok 2024.

 

Informujemy także o możliwości
opłacenia kontynuacji składek przelewem na konto bankowe [nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 ] lub gotówką w Oddziale PTTK w Rzeszowie. Siedziba oddziału znajduje się na ul. Matejki 2, II piętro.

Znaczki potwierdzające opłacenie składek, będzie można
odbierać w siedzibie Oddziału.

Przy wpłacie – szczególnie, gdy będzie dotyczyć kilku osób
– prosimy w opisie rozpisać kwoty na poszczególne osoby (można użyć symboli
N, U, UM – rozwinięte poniżej)  z podaniem numeru legitymacji PTTK (jest
sporo powtarzających się nazwisk).
Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW, dlatego dla celów
ubezpieczeniowych, jako datę opłacenia składki, będziemy
przyjmować datę zaksięgowania środków na naszym koncie.

Przypominamy wysokość składek członkowskich za rok 2023r.


75 zł - N -  normalna
51 zł - U - ulgowa dorośli (rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna)
36 zł - UM - ulgowa młodzieżowa – (dzieci i młodzież do 19 rż., ucząca się młodzież i studenci do 26 rż.)

 

!! UWAGA !!
Osoby opłacające składkę w Klubie Seniora, KTG (Klubie Turystyki Górskiej) i KKT Wędrowiec - przypominamy, że obowiązuje dodatkowa składka klubowa w wysokości:
Klubie Seniora10 zł 
KTG (Klub Turystyki Górskiej) - 10 zł
KKT Wędrowiec - 5 zł

 

Aby przystąpić do PTTK  potrzeba:

 • dwa zdjęcia (format 30x40 mm);
 • wypełnić deklarację członkowską[POBIERZ]
 • wypełnić RODO(Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)[POBIERZ]
 • uiścić wpisowe;
 • opłacić składki roczne.

Obecnie składki roczne wynoszą:

 • 75 zł - składka normalna (N);
 • 51 zł - ulgowa - dorośli m.in. emeryci (U).
 • 36 zł - ulgowa młodzież do 26 r.ż (UM)

Wysokość wpisowego:

 • 21 zł - dla osób opłacających skł. normalną
 • 12 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dorośli - m.in. emeryci)
 • 9 zł - dla osób opłacających skł. ulgową
       (dzieci i młodzież do 26r.ż)
 • 9 zł - duplikat legitymacji

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • rodzice lub opiekunowie prawni osób opłacający składkę za co najmniej jedną osobę (młodzież szkolna do 16 r.ż) (składka rodzinna),
 • bezrobotni,
 • emeryci, renciści i inwalidzi

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 • młodzież szkolna do ukończenia 16 r.ż.,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,

Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:

  • Członkowie Honorowi PTTK,
  • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych,
  • dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki  w szkołach ponadpodstawowych,
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością.


       

Dlaczego warto być członkiem PTTK?

– w ramach składki członkowskiej otrzymacie:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), więcej o ubezpieczeniach na www.pttk.pl

- nie tylko na wycieczkach i imprezach organizowanych przez PTTK, ale przez 24 h/dobę, także m.in. podczas indywidualnego zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,

- rabaty przy zakupach akcesoriów, sprzętu, odzieży oraz serwisach i wypożyczalniach sprzętu turystycznego,

- możliwość korzystania z bazy noclegowej PTTK (schroniska, bazy namiotowe, stanice wodne),

- rabaty na usługi noclegowe w schroniskach PTTK (do 20 % w zależności od obiektu),

- rabat we wpisowym na większość imprez organizowanych przez Oddziały PTTK, a także niektóre Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK,

- będąc członkami PTTK, stajecie się częścią ponad 70 tysięcznej „turystycznej rodziny” członów PTTK,

- podczas wycieczek opiekę kadry PTTK – Przewodników, Przodowników, Instruktorów danej kategorii turystyki kwalifikowanej.