Kadra PTTK

Kadra PTTK

Kadra programowa: 
- przodownicy turystyki górskiej - 33 
- przodownicy turystyki kajakowej - 7 
- przodownicy turystyki kolarskiej - 6 
- przodownicy turystyki motorowej - 1 
- przodownicy turystyki narciarskiej - 7 
- przodownicy turystyki pieszej - 20 
- przodownicy turystyki żeglarskiej - 1 
- przodownicy imprez na orientację - 4 
- instruktorzy narciarstwa -3 
- instruktorzy nurkowania swobodnego - 4 
- instruktorzy krajoznawstwa - 24 
- instruktorzy fotografii krajoznawczej - 5 
- instruktorzy ochrony przyrody - 2 
- instruktorzy przewodnictwa - 9 
- strażnicy ochrony przyrody - 17 
- społeczni opiekunowie zabytków - 6 
- organizatorzy turystyki - 159 
- znakarze - 11 
- opiekunowie - 26 
- przewodnicy - 237 osób w tym 100 terenowych, 137 górskich.