Wydawnictwa Oddziału PTTK w Rzeszowie

Wydawnictwa Oddziału PTTK w Rzeszowie

W okresie lat 50-80 tych był wydawany w bardzo skromnej oprawie edytorskiej biuletyn "Informator Organizacyjny" PTTK. Przez 30 lat wydano 144 numery tego biuletynu. Po krótkiej przerwie na wniosek kol. Ryszarda Zawiślaka Instruktora Krajoznawstwa Polski, Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Rzeszowie wznowiła wydawanie biuletynu pod zmienionym tytułem "Małopolskie Wędrówki". Był to informator organizacyjny PTTK Województw Południowo-Wschodniej Polski. Do tego terenu należały województwa: krośnieńskie, przemyskie, tarnobrzeskie i rzeszowskie. Pierwszy i drugi numer pod tym tytułem ukazał się w 1995 roku. Kolejny jeden numer wydano w 1996 roku oraz po dwa numery wydane w 1997 i 1998 roku. Sekretarzem redakcji był Zygmunt Cebula, pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego byli: Tomasz Dziurawiec, Edmund Jońca, Jacek Ślusarz, Bogusław Zarzycki i Ryszard Zawiślak. Pismo popularyzowało krajoznawstwo i turystykę południowo-wschodniej Polski jak również sąsiadów w kraju i za granicą. Celem wydawania biuletynu było służenie miłośnikom turystyki rzetelną i pełną informacją krajoznawczą. W roku 1998 wydano specjalny numer "Małopolskich Wędrówek", który był poświęcony XVI Ogólnopolskiemu Górskiemu Rajdowi Przewodników PTTK w Beskidzie Niskim. W wydaniu tym przybliżono dzieje i kulturę tej części beskidu oraz podano informację umożliwiającą lepsze poznanie tras rajdowych wędrówek. Autorami artykułów i informacji w tym wydaniu byli: Andrzej Karczmarzewski, Eugeniusz Taradajko, Witold Haspel, Jacek Ślusarz i Marian Buda. 
W roku 1999 nastąpiła reforma podziału terytorialnego kraju. W okresie tym powstała krótkotrwała przerwa w wydawaniu kolejnych numerów tego pisma. Przy okazji doszło do zmiany tytułu i zespołu redakcyjnego. Przyjęto wówczas nową nazwę, tj. "Wędrowiec Małopolski" z założeniami, że będzie to pismo nieregularne o tematyce turystyczno-krajoznawczej zachowując, że wydawcą będzie nadal Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale. 

W słowie wstępnym redakcja zachęcała wszystkich chętnych do przysyłania materiałów do kolejnych numerów z innych miast i środowisk turystycznych. Zdając sobie sprawę z tego, że wszędzie dzieją się ciekawe wydarzenia i rzeczy o których chcielibyśmy napisać. Na obecnym etapie przewidzieliśmy takie rozdziały jak: 
- z teki krajoznawcy 
- nasze działania 
- u sąsiadów i nie tylko 
- sylwetki 
- loża honorowa 
- różności 
- konkursy 
W okresie pierwszych pięciu lat począwszy od grudnia 1999 roku wydano 10 numerów. Redaktorem prowadzącym była Małgorzata Jarosińska, pozostałe osoby to: Zygmunt Cebula, Tomasz Dziurawiec, Antoni Hadała (sekretarz redakcji), Edmund Jońca, Jacek Ślusarz (do szóstego numeru), Artur Wiktor, Bogusław Zarzycki (zmarły w 2000 r.) i Ryszard Zawiślak. W roku 2005 wydano 2 kolejne numery "Wędrowca Małopolskiego". Dla porządku podajemy zmiany w zespole redakcyjnym: 
- funkcję redaktora prowadzącego przejął Andrzej Karczamarzewski 
- odeszli z redakcji: Artur Wiktor i Ryszard Zawiślak 
- dokooptowano Eugeniusza Taradajko 
Cieszy nas fakt, że do wydanych 12 numerów było ponad 60 autorów. Najczęściej otrzymujemy materiały od osób pochodzących z Rzeszowa, Krosna, Sanoka, Przemyśla, Ropczyc, Boguchwały, Łańcuta i Jasła. Szkoda, że odczuwamy brak materiałów z innych terenów naszego województwa. Mamy nadzieję, że jeśli będziemy otrzymywać materiały z terenu jak również uda się zgromadzić odpowiednie kwoty na kolejne wydania, to pismo nasze będzie się nadal ukazywać. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim autorom, którzy swoje opracowania przesyłają gratisowo. Należy wspomnieć, że działacze PTTK w Rzeszowie opracowali i wydali wiele innych bardzo przydatnych materiałów, a wśród nich należy wymienić: 
- "Wędrówki wypoczynkowe i krajoznawcze po okolicach Rzeszowa" z 1978 r. 
- "Jubileusz 40-lecia Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie" z 1994 r. 
- Szlak turystyczny "Dookoła Rzeszowa" z 1997 r. 
- "Jubileusz 45-lecia Koła Terenowego PTTK Nr 32 w Rzeszowie" z 1997 r. 
- "50 lat Oddziału PTTK w Rzeszowie" z 1998 r. 
- "Opis Szlaku turystycznego im. gen Władysława Sikorskiego" z 2003 r.

- "Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie" z 2004 r. 
- "Informator XXII Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników PTTK - Bieszczady 2004" 
- skrócone kalendarze Oddziału od 2002 do 2006 r. 
- śpiewniki turystyczne z różnych lat 
- katalogi Biura Podróży PTTK wycieczek objazdowych, górskich i młodzieżowych od roku 2003 do 2006 
Część tych wydawnictw została już wyczerpana i jest dostępna tylko w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej tutejszego Oddziału. 

Wiceprezes Oddziału 
Antoni Hadała