Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Z historii powstania i działalności RPK

 

Tak o nas pisali ... (artykuł 1) (artykuł 2)

Nowości wydawnicze RPK (więcej informacji)Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Rzeszowie w okresie 1998 - 2013 r.

Powstała w 1973 r. w Rzeszowie Regionalna Pracownia Krajoznawcza ma za sobą 40 letni okres działalności. W okresie ostatnich 15 lat istnienia, kontynuowała przyjęte wcześniej programowe zadania w dziedzinie krajoznawstwa obejmując zasięgiem cały teren regionu, do grudnia 1998 woj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie, i od stycznia 1999 r. do chwili obecnej woj. podkarpackiego. RPK zajmuje 2 pomieszczenia /biblioteka i czytelnia/ na II piętrze budynku PTTK o powierzchni 52 m2 będące własnością Oddziału PTTK Rzeszów. W wymienionym okresie w Pracowni zatrudnieni byli: Teresa Ryściuk od 1994 r. Zygmunt Cebula od 1991 r. i Anna Smoleń nadal od 2004 r. Podstawowe formy działalności RPK w okresie ostatnich piętnastu latach prowadzone były w następujących dziedzinach: 

Biblioteka krajoznawcza

Księgozbiór Pracowni posiada zapisane w księgach inwentarzowych: 
- wydawnictwa zwarte, 
- mapy turystyczne i plany miejscowości, 
- czasopisma, 
- foldery broszury i informatory, 
- opracowania multimedialne, 
osiągając ogółem 18 435 pozycji. Jest to zbiór specjalistyczny, na który składają się pozycje z dziedziny krajoznawczej, turystycznej i im pokrewnych. Niewątpliwie jest to jedna z nielicznych w Rzeszowie bibliotek, posiadająca tak duży specjalistyczny księgozbiór. Biblioteka Pracowni posiada dwa kartkowe katalogi: alfabetyczno - autorski i rzeczowy. Dostępny jest również katalog komputerowy, który jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze. Utrzymanie, uzupełnianie i konserwacja zbiorów są możliwe dzięki bardzo dużej pomocy finansowej Oddziału PTTK w Rzeszowie, corocznym dotacjom Zarządu Głównego PTTK oraz indywidualnym darczyńcom. Raz w roku dokonuje się konserwacji posiadanych zbiorów, czyli porządkowanie i prace introligatorskie zniszczonych i uszkodzonych pozycji. Na uwagę zasługują zbiory wielu kompletnych tytułów unikalnych, np. "Wierchy", "Płaj", "Magury", "Połoniny", "Bieszczad", "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", "Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata" oraz serie przewodników z cyklu "Podróże marzeń". Wartościowy jest także kompletny zbiór serii wydawnictw specjalistycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego: "Roczniki Bieszczadzkie", "Monografie Bieszczadzkie", "Ścieżki przyrodnicze". Ze zbiorów bibliotecznych RPK codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 /w środy do 18.30/ korzysta duża grupa czytelników, najliczniej wywodząca się z kadry programowej PTTK. Bibliotekę i czytelnię odwiedza także wielu uczniów i studentów, nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz innych zainteresowanych. 

Działalność popularyzatorska i edukacyjna /pogadanki i lekcje krajoznawcze

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki odbywa się poprzez organizację pogadanek, wykładów, spotkań, projekcji filmów wideo i multimedialnych, wycieczki krajoznawcze i inne ciekawe formy. Odbiorcami najczęściej są zorganizowane grupy młodzieży szkolnej. Pracownicy RPK i współpracujący z Pracownią instruktorzy krajoznawstwa prowadzą w bibliotece i czytelni okazjonalnie pogadanki i lekcje krajoznawcze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania te odbywają się również bezpośrednio w szkołach i placówkach oświatowych. Tematyka pogadanek i lekcji głównie dotyczy krajoznawstwa, ale także zagadnień PTTK, turystyki, zdobywania odznak, uprawiania turystyki kwalifikowanej, znakowania szlaków turystycznych, bazy schronisk turystycznych. W przyszłości możliwa jest również organizacja ewentualnych szkoleń dla kandydatów i kadry programowej Towarzystwa w RPK, bowiem Oddział PTTK w Rzeszowie dysponuje odpowiednia bazą i kadrą. 

Anna Smoleń