Wycieczki

2021-11-25 Sandomierz i Muzeum Teatru

2021-11-25 Sandomierz i Muzeum Teatru

              Klub Seniora

             przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

               zaprasza w czwartek

                         25.11.2021               

              z przewodnikiem PTTK i… maseczką J

              na wycieczkę do  Sandomierza

              i Muzeum Teatru Polskiego Radia

  1. Wyjazd z Dworca Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M, zbiórka godz. 6.30, wyjazd 6.40.

    Powrót do Rzeszowa ok. 19.00.

  1. W programie:

- zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, zwiedzanie Bazyliki Katedralnej,

- zwiedzanie Zamku - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,

- przejście przez ucho igielne, zwiedzanie kościoła dominikanów,

- przejście przez Wąwóz Królowej Jadwigi (jeśli nie będzie pogody deszczowej),

- przejazd do Baranowa Sandomierskiego i zwiedzanie Muzeum Teatru Polskiego Radia.

  1. Czas wolny na posiłek (ok. 1 godz.),

Uwaga! Spacer do zwiedzanych obiektów w Sandomierzu, to łącznie ok. 3,5 km.

  1. Osoby nie zainteresowane posiłkiem w Sandomierzu, mogą zabrać prowiant.

Wpisowe:

                     110 -  zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2021 r.

                     120 -  zł   – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r.

                     130  – pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka, środki dezynfekcyjne,
wstępy do zwiedzanych obiektów.

UWAGA!!! -   Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/ 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas.

Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

ZAPRASZAMY

Wyjazd prowadzi: Stanisław Polański, przewodnik beskidzki i terenowy, tel. 605 346 876