Wycieczki

2021-11-11 Listopad w górach - WOŁOSAŃ

2021-11-11 Listopad w górach - WOŁOSAŃ

Klub Pol-Survival

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

  zaprasza na rajd im. Piotrka

„Hansa” Sołka w Bieszczadach

2021-11-11

WOŁOSAŃ 1071m  szczyt zaliczany do Korony Bieszczadów

  1. Zbiórka uczestników o godz. 6.15 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).
  2. Wyjazd o godz. 6.30.
  3. Przejazd trasą: Rzeszów – Sanok – Lesko (Słodki domek) – Baligród – Cisna – Żubracze.
  4. Przejście na trasie: Żubracze – Przysłup – Wołosań 1071m – Sasów – Osina – Berest – Hon (Bacówka PTTK Pod Honem) – Cisna
  5. Czas przejścia ok. 4,5 - 5 godz., ok.18 pkt GOT, suma podejść ok. 600 m, suma zejść 660 m.

      Zalecenia: Buty turystyczne, kijki trekkingowe, prowiant, woda.

       Wycieczka ma charakter górski.

  1. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00 – 19.30

Wpisowe:      

               85  zł - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2021 r.,

               95  zł - pozostali uczestnicy

Wpisowe zawiera obowiązkowe składki na: TFG i TFP (bezzwrotne).

W ramach wpisowego:  przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko - przewodnicka

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką, kartą lub na przesłany drogą e-mailową nr konta, który otrzymają Państwo po zgłoszeniu na wyjazd. max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas J.

 

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

                       

 

 

 

 Wycieczkę prowadzą:

przewodnicy beskidzcy

            Przemysław Misiąg i  Jacek Dziwisz tel. (603 932 129)