Wycieczki

2022.12.04 Wokół Chatek SKPB - Beskid Niski

Koło Terenowe Nr 32

przy O/PTTK w Rzeszowie

zaprasza

w niedzielę

        04.12.2022       

 WOKÓŁ CHATEK  SKPB

  1. Zbiórka o godzinie 6.45 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”), wyjazd z Rzeszowa o godzinie 7.00.
  2. Przejazd na trasie Rzeszów-Domaradz-Miejsce Piastowe-Dukla 
  3. Przejście piesze żółtym szlakiem na trasie Stasiane - Piotruś (727) - Kaput Waldu (683) - Zawadka Rymanowska - czas przejścia 3-4 godziny, ok.8-10km
  4. Ognisko przy Chacie SKPB Lublin w Zawadce Rymanowskiej (prowiant we własnym zakresie)
  5. Do zdobycia punkty do odznaki: GOT 10 pkt., BW.02,
  6. Powrót do Rzeszowa w godzinach 18-19

Wpisowe:

              90 zł – członkowie KT-32 z opłaconą składką członkowską za 2022 (70 zł dzieci i  młodzież do 16 r.ż)

           100 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2022 (80 zł dzieci i  młodzież do 16 r.ż)

           115 zł – pozostali uczestnicy (95 zł - dzieci i młodzież do 16 r.ż)

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! -   Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

 

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany  drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

                                                      

Zapraszamy

                                                         Mateusz Lenart

przewodnik beskidzki