Wycieczki

2022.10.08 Główny Szlak Świętokrzyski

Koło Terenowe Nr 32

             przy O/PTTK w Rzeszowie               

  zaprasza

w sobotę 08.10.2022

na ostatnią V wycieczkę

Głównym Szlakiem Świętokrzyskim

1.Zbiórka o godz. 6.30 – Dw. Gł. PKS stanowisko „M”. Wyjazd  o godz. 6.45.

2.Przejazd do miejscowości Trzcianka.

3.Przejście piesze: Trzcianka – Kobyla Góra (391 m) – Paprocice – Szczytniak (554 m) – Wesołówka (469m) – Truskolaska (448 m) – Gołoszyce, 21  km, czas ok. 7 godz.,   drogi  leśne i żwirowe,  suma podejść na całej   trasie 576 m. Trasa wymaga dobrej kondycji.

4.Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.30.

5.Punkty do odznak: GOT – 26 pkt, OTP –  21 km, Turysta Senior – jedna  wycieczka,    

  Turysta Przyrodnik: Jeleniowski Park Krajobrazowy – 5 pkt,  Rezerwat Góra Jeleniowska – 5 pkt, Rezerwat Szczytniak – 5 pkt, pomnik przyrody Aleja lipowa – 3 pkt.                               

 Zdobywamy również punkty do odznaki Głównego  Szlaku Świętokrzyskiego.

6.Zabieramy prowiant – nie jest przewidywany posiłek, kijki do chodzenia,  wygodne  odpowiednie obuwie turystyczne.

 

Wpisowe:

      95 zł członkowie KT-32 (75 zł dzieci i młodzież do 19 r.ż)

    105 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2022 r (85 zł dzieci i   młodzież do 19 r.ż),

    115 zł – pozostali uczestnicy ( 95 zł - dzieci i młodzież do 19 r.ż)

 

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia   roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny

Biura Podróży: https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

 

ZAPRASZAMY

Stanisław Polański

przewodnik beskidzki i terenowy

tel. (605 346 876)