Wycieczki

2022.08.21 Kajakiem po Roztoczu  (archiwum)

2022.08.21 Kajakiem po Roztoczu (archiwum)

                 Koło Terenowe Nr 32 i Klub Pol-Survival

                      przy O/PTTK w Rzeszowie   

     

           zapraszają w niedzielę

                 21.08.2022   

Zapraszamy na Spływ kajakowy Sołokiją –  rzekę meandrującą w dzikim, niemal niezamieszkałym terenie, dzięki czemu kontaktu z naturą nie zakłócą ludzkie siedziby i ich mieszkańcy.

Sołokija – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu. Długość – 71 km. Źródła w Polsce, na północ od Tomaszowa Lubelskiego, na północnych stokach Roztocza.

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.45 na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”). Wyjazd godz.8.00.
  2. Przejazd autokarem : Rzeszów – Narol – Bełżec – Lubycza Królewska – Ruda Żurawiecka
  3. Spływ kajakami 2-osobowymi rzeką Sołokiją na trasie: Ruda Żurawiecka - Mosty Małe, ok10 km długości, biegnąca meandrującą w dzikim, niemal niezamieszkałym terenie rzeką, dzięki czemu kontaktu z naturą nie zakłócą ludzkie siedziby i ich mieszkańcy.
  4. Czas trasy ok. 3,5 godz. Po zakończeniu spływu ognisko przy dawnym młynie w Rudzie Żurawieckiej – prowiant we własnym zakresie.
  5. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00.

Zabieramy ze sobą: odzież na zmianę ( zwykle suchą stopą i nie tylko spływu się nie uda odbyć J ), prowiant ogniskowy, czapkę/kapelusz,sandały/trampki (do brodzenia po wodzie), drobny prowiant na kajak (np:.baton energetyczny, woda),okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV.

Wpisowe:

            115 zł – członkowie Klubu Pol-Survival i KT-32 PTTK z opłaconą składką na rok 2022 (95 zł  dzieci  i młodzież do 16 r.ż     

            125 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2022 (105 dzieci i młodzież do 16 r.ż)

            140 – pozostali uczestnicy (120 zł - dzieci i młodzież do 16 r.ż)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od siebie (zbyt niski lub zbyt wysoki poziom wody, burze, nawałnice), alternatywnie w przypadku załamania pogodowego zwiedzamy Roztocze.

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, opłata parkingowa, wypożyczenie kajaków, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka.

UWAGA!!! Uczestnicy nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:

https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.

                                                                                                                          Zapraszamy

                                                                                                                 Wycieczkę poprowadzi:

                                                                                                                  Renata Ferenc-Pupek

                                                                                                                   przewodnik beskidzki