Wycieczki

2022.08.04 Kielnarowa - Łany Bielskie- Biała (archiwum)

                        Klub Seniora                            

           przy Oddziale PTTK w Rzeszowie          

zaprasza w czwartek

    04.08.2022       

na pieszą wycieczkę

z przewodnikiem PTTK  na trasie

                                Kielnarowa – Łany Bielskie - Biała                                 

                                              

 

  1. Wyjazd z Dworca Gł. PKS w Rzeszowie, MKS nr 260, stanowisko 2, zbiórka godz. 7.35 wyjazd 7.45. Kurs autobusu do Futomy, bilet do przystanku Kielnarowa I (obok mostu na Strugu), cena 5,50 zł.Osoby 70+ - bilet 1,50 zł.
  1. 2. Przejście piesze: Kielnarowa – Łany Bielskie – Biała, 7 km, drogi leśne, wąwozy, czas ok. 2,5 godz.

    Na odcinku Kielnarowa – Łany Bielskie (ok. 3,5 km), suma przewyższeń wynosi 235 m.

    Zabieramy kijki do chodzenia i buty turystyczne.

  1. Przewidziana przerwa na posiłek - we własnym zakresie.
  2. Powrót do Rzeszowa z przystanku Sikorskiego/Rodzinna autobusami:

    - MPK: linia 37: 10.38, 11.38, linia 44:11.35, linia 58:12.17, bilety MPK,

    - AGMAR: 10.51, 11.44, bilet ok. 5.00 zł,

    - MKS linia 241: 11.51, bilet 4.00 zł,

    - MKS linia 261: 11.39, bilet 4.00 zł.

  1. Do zdobycia punkty do odznak: Turysta Senior – jedna wycieczka, OTP - 7 km.
  2. Koszty przejazdu (zakup biletów) pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Wpisowe:

                 20 -  zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

                 25 -  zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.

                 30   – pozostali uczestnicy.

W ramach wpisowego:  ubezpieczenie NNW, obsługa  przewodnicka.

UWAGA!!! -   Uczestnicy nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zachęcamy do zapisów przez system rezerwacyjny Biura Podróży:
https://www.pttkrzeszow.pl/wycieczki-jednodniowe.html

 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55

                                                             Wycieczkę poprowadzi:

przewodnik beskidzki i terenowy

Stanisław Polański (605 346 876)