2023-12-14 ISLANDIA – CZTERY ŻYWIOŁY

2023-12-14 ISLANDIA – CZTERY ŻYWIOŁY

Klub Seniora Regionalna Pracownia Krajoznawcza

 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zapraszają na prelekcję

14.12.2023

 ISLANDIA – CZTERY ŻYWIOŁY

„OGIEŃ I WODA, MAGMA I LÓD”

 

o godz. 16.30 w budynku PTTK Rzeszów, Matejki 2 w sali konferencyjnej (I p.)  

W podróż Państwa zabierają: Iwona Jastrzębska i Miłosz Kościelny

 

ZAPRASZA ZARZĄD KLUBU SENIORA