Egzamin na Przodownika Turystyki Górskiej

 Egzamin

Przodownik Turystyki Górskiej

Podkarpacka Komisja

Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej zaprasza na egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się

30.11.2022 r. (środa) godzina 16.00, siedziba Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 – I p. sala konferencyjna

Przypominamy o wymaganiach dla kandydatów na PTG:

- wiek: min. 18 lat,

- wykształcenie: min. średnie,

- być członkiem PTTK,

- mała złota GOT,

- opinia macierzystego koła/klubu turystycznego PTTK (na wniosku).

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK oraz dołączają doń zdjęcie legitymacyjne.

Przodownicy rozszerzający się, wypełniają wniosek o rozszerzenie (ten sam formularz), opinia klubu nie jest konieczna.

 

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów lub zostawić bezpośrednio w Oddziale – w terminie do 23.11.2022 r.

 

Wymogi egzaminacyjne, zestawy przykładowych pytań, zasady, regulaminy itp. znajdują się na stronie KTG ZG PTTK.

                                                                  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
                                                                                        Łukasz Kuczmarz